Voer zoekterm in:
 

Algemene voorwaarden

AGB

Gebruiksvoorwaarden Bikepark

RISICOMELDING
De beoefening van de sport Mountainbike gaat gepaard met sportspecifieke gevaren. De gebruikers van de Bikepark Winterberg circuits moeten zich ervan bewust zijn en er nota van nemen dat het berijden van de circuits of het beoefenen van de sport ongewone risico's inhoudt. Zelfs de grootst mogelijke zorgvuldigheid en het naleven van de gebruiksvoorwaarden zijn geen garantie voor een risicoloze beoefening van de sport Mountainbike!

De risico's vloeien bijvoorbeeld voort uit het terrein, natuurlijke of kunstmatige hindernissen, weersomstandigheden, rijfouten, gebrek aan rijvaardigheid, overschatting van de eigen capaciteiten, andere mensen, voertuigen of dieren en andere factoren. Valpartijen met materiële schade, lichamelijk letsel (zelfs ernstig) kunnen het gevolg zijn van deze risico's. Dit betreft niet alleen de eigen persoon of objecten, maar ook andere personen en objecten. De gebruiker is verantwoordelijk voor het afsluiten van een adequate verzekering tegen de risico's die verbonden zijn aan de beoefening van de sport (bv. aansprakelijkheid, ongeval, berging, enz.).

1. ALGEMENE OPMERKINGEN

1.1 Het rijden op de loipes en het gebruik van de liften is altijd op eigen risico. De routes zijn naar beste weten en overtuiging voorbereid en beveiligd.

1.2 Ouders zijn aansprakelijk voor hun kinderen. Op Bikepark Winterberg zijn er geen leeftijdsbeperkingen voor de routes en het liftgebruik. Het wordt echter sterk aanbevolen dat kinderen onder de 10 jaar onder toezicht van een ouder of voogd staan of zoveel mogelijk worden begeleid.

1.3 Om veiligheidsredenen is het raadzaam altijd een mobiele telefoon bij u te hebben. Alarmnummer Bikestation +49 (0)2981-9199909.

1.4 Bezoekers van het Bikepark parkeren uitsluitend op de grote parkeerplaats Bremberg aan de overkant van de weg (officiële verplichting). Parkeren is er gratis. Parkeren en stilstaan voor en achter het fietsstation, alsmede bij de stoeltjeslift van het dal- en bergstation, is uitdrukkelijk niet toegestaan. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat onze reddingsroutes te allen tijde vrij toegankelijk zijn.

2. SPOORMARKERING EN VEILIGHEID

2.1 Op alle fietsroutes Fullface-helmplicht, behalve op de COMMENCAL Beginner & Kids Parcours bij het fietsstation! Verdere beschermende uitrusting (veiligheidsvest, knie-/kinbeschermers) wordt sterk aanbevolen en kan tegen betaling worden gehuurd bij het fietsstation. Op bepaalde routes is het dragen van volledige lichaamsbescherming verplicht!

2.2 De banen zijn ingedeeld in verschillende moeilijkheidsgraden: blauw=gemakkelijk, rood=gemiddeld, zwart=moeilijk. Goede rijvaardigheid is een eerste vereiste voor alle routes. Elke gebruiker mag alleen de routes berijden die overeenstemmen met zijn eigen eisenprofiel en bekwaamheid.

2.3 Vooral op de rood en zwart gemarkeerde routes is volledige lichaamsbescherming verplicht (Fullface-helm, veiligheidsvest en knie/schenenbeschermers)!

2.4 Attentie! Vooral de laatste delen van de North Shore vereisen meer ervaring (rood-zwart gemarkeerde route). Er is gevaar voor vallen op de hindernissen! Gelieve eventuele defecten onmiddellijk te melden aan het Bikepark personeel! Als je niet zeker bent, ga dan niet de baan op! Het rijden op de hindernissen is altijd op eigen risico! De houten elementen mogen niet worden bereden als ze nat zijn!

3. SPOORGEBRUIK

3.1 Alle routes moeten altijd zoveel mogelijk worden geïnspecteerd alvorens erop te rijden, door langzaam, met vooruitziende blik en voorzichtig te rijden (verplicht)!

3.2 Rijd op dode hoeken in het algemeen langzaam, met vooruitziende blik en voorzichtig.

3.3 Het is absoluut noodzakelijk een veilige afstand te bewaren! De voorste motorrijder, en ook de zwakkere motorrijder, heeft altijd voorrang en mag niet worden gedwongen.

3.4 Minder ervaren ruiters worden erop gewezen dat de hindernissen op de route op veel plaatsen over gemakkelijkere paden ("chickenways") kunnen worden omzeild.

3.5 Het rijden buiten de paden, zoals sluiproutes, is ten strengste verboden! Overtreding van deze regel leidt tot intrekking van het liftticket, een rijverbod op alle routes van het bikepark, alsmede verwijdering van het terrein (verblijfsrecht)!

3.6 Bergop rijden en bergop duwen is op alle banen ten strengste verboden!

3.7 Stoppen op de route is verboden en verblijf op slecht zichtbare plaatsen moet ten koste van alles worden vermeden. Uitzondering: opleidingen van onze fietsschool.

3.8 De borden en markeringen die op de afzonderlijke routes zijn aangebracht, moeten absoluut in acht worden genomen om ongevallen te voorkomen. Let op wandelaars, voetgangers en bosbouwvoertuigen die zich in het park kunnen bevinden.

3.9 Het is niet toegestaan om buiten de openingstijden gebruik te maken van een van de Bikepark routes. De sporen mogen alleen gebruikt worden tussen 9:30 en 17:30.

3.10 Fietsen met kinder-/fietsaanhangers of geschoten kinderzitjes, eenwielers, op afstand bestuurbare voertuigen en dergelijke, alsmede "trail dogs", zijn uitgesloten van circuitgebruik.

3.11 Er moet rekening mee worden gehouden dat trajecten op korte termijn zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden afgesloten wegens dringende onderhoudswerkzaamheden. Een tijdelijk verminderd aanbod van routes geeft geen recht op vermindering of terugbetaling van het liftticket.

3.12 Het is ten strengste verboden voor voetgangers om de sporen te betreden. Levensgevaarlijk!

3.13 Muziekboxen op fietsen of op de biker zelf zijn niet toegestaan op de baan en lift gebruik!

3.14 Bescherm het milieu! Gooi geen afgescheurde vizieren, maskers en ander afval op of naast de baan. Er zijn voldoende vuilnisbakken bij de liftstations.

4. TICKETS, LIFTGEBRUIK & BIKE-WASH

4.1 Het gebruik van de wandelpaden op Bikepark Winterberg is gratis binnen de aangegeven openingstijden. Voor de beklimming met de stoeltjeslift is een ticket nodig, dat vooraf online via onze homepage, ter plaatse bij het fietsstation of aan de kaartautomaat gekocht moet worden.

4.2 Dag-, meerdaagse- en seizoenkaarten, evenals Gravity Cards, zijn gepersonaliseerd en dus niet overdraagbaar. Tickets daarentegen kunnen door meer dan één persoon worden gebruikt. De toegang wordt gecontroleerd door middel van contactloze lezers en controleapparaten. Bij niet-naleving kan het liftticket worden ingetrokken, de rijder kan geen toegang krijgen tot de routes van het Bikepark en de rijder kan van het terrein worden verbannen (domiciliary rights)!

4.3 Bikepark Winterberg is niet verplicht tot kosteloze vervanging van verloren of beschadigde tickets. Tickets mogen in geen geval gebogen of geponst worden! Elke motorrijder is verantwoordelijk voor zijn ticket en moet eventuele extra kosten voor een vervangend ticket zelf dragen.

Een (pro rata) restitutie van het lift ticket kan alleen worden gedaan in geval van ziekte of blessure van de betreffende persoon op vertoon van een medische verklaring.

4.4 De verzoeken en aanwijzingen van het lift- en Bikepark personeel moeten worden opgevolgd! Niet-naleving leidt tot intrekking van het liftticket, een rijverbod op alle routes van het bikepark, alsmede verwijdering van het terrein (verblijfsrechten)!

4.5 Onvoorziene weersomstandigheden (wind, bliksem, onweer, enz.), overmacht of technische problemen met de liftinstallaties, waardoor de exploitatie om veiligheidsredenen noodzakelijkerwijs moet worden onderbroken, geven geen aanleiding tot vermindering of terugbetaling van het liftticket!

4.6 Het vervoer van e-bikes en fatbikes op onze stoeltjesliften is beperkt tot een maximumgewicht van 30 kg per fiets.

4.7 Fietsen met een wielmaat van meer dan 29" zijn om technische redenen uitgesloten van het vervoer op onze stoeltjesliften.

4.8 Bagagerekken, verlichting, spatborden, spatborden en dergelijke moeten worden verwijderd voordat u met onze stoeltjesliften gaat rijden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadigd of zoekgeraakt materiaal!

4.9 Honden en andere dieren, alsmede kinderwagens e.d. zijn om veiligheidsredenen uitgesloten van vervoer op onze stoeltjesliften.

4.10 De Bikewash bij het dalstation van de stoeltjeslift kan tot 17.15 uur gratis worden gebruikt. De laatste opstijging van de stoeltjeslift is om 17:25 uur.

Met de aankoop en het gebruik van een liftticket, het gebruik van de Bikepark pistes en/of het betreden van het gebied, worden de vermelde gebruiksvoorwaarden automatisch aanvaard!

AGB Fietsverhuur

Mountainbike-Park Winterberg GmbH & Co. KG

 1. CONTRACTERENDE PARTIJEN
  De huurovereenkomst komt tot stand tussen de boekende klant (hierna te noemen de klant) en Mountainbike-Park Betreiber GmbH & Co KG (hierna te noemen Bikepark Winterberg ) bij wie de dienst geboekt is. De reservering geschiedt uitsluitend onder de volgende voorwaarden:
 2. DE PERSOON VAN DE KLANT
  Het huren van fietsen is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder met een geldig identiteitsbewijs met foto. Minderjarigen hebben de verplichte volmacht nodig van onze website met een kopie van het identiteitsbewijs (voor- en achterkant) van een ouder of voogd.De huur van fietsen en/of beschermende uitrusting is alleen mogelijk op vertoon van een geldig identiteitsbewijs met foto (ID, rijbewijs of zorgverzekeringskaart) of een creditcard van de klant op het moment van afhalen ter plaatse.
 3. SLUITING VAN HET CONTRACT
  De prijzen voor de huuruitrusting zijn die welke op de website van Bikepark Winterberg of in het fietsstation op het moment van de reservering worden vermeld. De klant moet verschillende stappen doorlopen, waarbij de gekozen fiets(en) en beschermende uitrusting, de datum van het bezoek en de gegevens van de klant en eventuele begeleiders voor de respectievelijke huuruitrusting worden geregistreerd. De klant moet zich identificeren door de in het bestelproces vermelde gegevens te verstrekken. Het is absoluut noodzakelijk dat de vereiste gegevens correct worden ingevoerd! Door de boeking te verzenden, dient de klant zijn aanbod in voor een bindende reservering. Door het verzenden van de reserveringsbevestiging, Bikepark Winterberg accepteert dit aanbod. De bevestiging wordt onmiddellijk na ontvangst van de reservering toegestuurd. Op de gekozen dag van het bezoek kan de klant het vooraf gereserveerde huurmateriaal afhalen tegen contante of girale betaling ter plaatse (EC, kredietkaart of gelijkwaardig) en tegen voorlegging van de identiteitskaart met foto ter identificatie.
  Een reservering uitsluitend ter plaatse is alleen mogelijk als er nog huurmateriaal beschikbaar is. Dit kan niet worden gegarandeerd. Er is geen recht op huurmateriaal ter plaatse. Het contract wordt gesloten met de betaling
 4. ANNULERING
  Volgens § 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB heeft de klant geen recht van herroeping, omdat onze aanbiedingen sport- en vrijetijdsactiviteiten zijn, die een specifieke datum/periode voor de uitvoering voorzien.
 5. OPHALEN EN TERUGBRENGEN VAN DE HUURUITRUSTING
  De door de klant gereserveerde huuruitrusting zal op de gekozen dag van het bezoek klaarstaan bij het fietsstation. Ter plaatse wordt de apparatuur individueel aangepast aan de klant en de begeleidende personen. Het fietsstation gaat open om 9.00 uur, vanaf dan kan het huurmateriaal worden afgehaald. De reservering is geldig tot 10:30 uur. Na die tijd behoudt Bikepark Winterberg zich het recht voor om de reservering te annuleren en de huuruitrusting aan een andere klant te verhuren. Indien de klant de afspraak niet kan nakomen, dient hij Bikepark Winterberg hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, uitsluitend telefonisch.Op de laatste dag van de gekozen huurperiode moet de fiets uiterlijk om 17.45 uur worden ingeleverd bij het fietsstation. Huurfietsen moeten vooraf worden schoongemaakt voordat ze worden teruggebracht! Indien dit niet het geval is, zal Bikepark Winterberg een reinigingskost van 5 euro per fiets aanrekenen. Indien de huurperiode langer is dan enkele dagen, kan de huurfiets ofwel bij het fietsstation worden gedeponeerd ofwel door de klant worden meegenomen. In het laatste geval draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid.geen terugbetaling van de huurprijs in geval van voortijdige terugkeer zonder medisch attest.
 6. SCHADE AAN HUURUITRUSTING
  Onze huurfietsen en beschermingsuitrusting zijn NIET verzekerd! De huurder is volledig aansprakelijk voor eventuele schade aan gehuurde uitrusting of voor verloren geraakte uitrusting. Het huurmateriaal wordt door de huurder in perfecte technische staat overgenomen. De huurder bevestigt met zijn handtekening dat hij voldoende verzekerd is (ongeval, aansprakelijkheid) en dat hij geen schadeclaims of claims zal indienen tegen de exploitant of andere personen of bedrijven die betrokken zijn bij de Bikepark Winterberg in geval van ongevallen. Optioneel kan een fietsverzekering voor schade tot een maximum van 250 euro worden afgesloten.
 7. HET AFSLUITEN VAN EEN FIETSVERZEKERING
  De fietsverzekering van Bikepark Winterberg is een vrijwillig aanbod dat gebruikt kan worden voor de door ons ter beschikking gestelde huurfietsen. De Bikepark Winterberg is de verzekeraar en de klant de verzekeringnemer. De fiets moet altijd met zorg worden behandeld - ongeacht of deze verzekerd is of niet. Daarom is alleen schade door goed gebruik verzekerd. De verzekeringskosten bedragen 10 euro per fiets en per huurdag. De verzekering dekt alleen materiële schade die op de verzekerde fiets is vastgesteld. Het maximaal verzekerde bedrag is 250 euro voor de gehele huurperiode. Schade aan beschermingsmiddelen, de motorrijder of andere perso(o)n(en) of eigendommen van derden kunnen niet onder de verzekering vallen. In overeenstemming met de huurvoorwaarden blijft de verzekeringnemer aansprakelijk voor schade boven de 250 euro. De verzekering kan alleen direct bij de reservering worden afgesloten. Achteraf verzekeren van een gehuurde fiets is niet meer mogelijk.

  De huurvoorwaarden van de fietsverhuur zijn nog steeds van toepassing. Deze moeten ook in acht worden genomen.

 8. ANNULERINGSVOORWAARDEN / ANNULERINGEN DOOR DE KLANT
  Een annulering van de reservering of boeking is alleen mogelijk wegens ziekte, ongeval of andere ernstige redenen (bijv. overlijden van naaste familieleden of begeleidende familieleden). Annulering moet in tekstvorm worden doorgegeven aan Bikepark Winterberg , samen met een bewijs van de annulering. Er wordt geen terugbetaling verleend indien de afspraak door de klant niet wordt nagekomen wegens vertraging of om andere redenen helemaal niet wordt aanvaard, en de Bikepark Winterberg is hiervoor niet verantwoordelijk. Overmacht (bijv. slecht weer) of andere gebeurtenissen waarop Bikepark Winterberg geen invloed heeft, kunnen geen aanspraak maken op annulering van de reservering of terugbetaling van reeds geleverde diensten.
 9. ANNULERINGEN DOOR DE BIKEPARK WINTERBERG
  Indien de Bikepark Winterberg discrepanties in de boeking vaststelt, kan hij de reservering annuleren en weigeren de huuruitrusting te overhandigen. Dit geldt in het bijzonder indien de klant bij de boeking onjuiste gegevens (met name lengte en gewicht) heeft verstrekt! De reservering kan ook worden geannuleerd als de huuruitrusting op de overeengekomen datum niet is afgehaald.
 10. ONJUISTE BOEKING & KORTING
  Indien de klant de verkeerde huurcategorie/formaat heeft gereserveerd, zal de Bikepark Winterberg helaas niet in staat zijn om de geselecteerde fiets te leveren. Er is dan geen aanspraak op de uitgifte van een andere fiets voor de klant.Eventuele van toepassing zijnde of bestaande kortingsacties en/of vouchers kunnen nog steeds worden ingewisseld op het moment van betaling ter plaatse.
 11. NADERE OVEREENKOMSTEN
  Naast de hier genoemde voorwaarden zijn de gebruiksvoorwaarden van Bikepark Winterberg van toepassing. De hier vermelde voorwaarden regelen niet de uitvoering van het bezoek. Voor het gebruik van de liftfaciliteiten moet een extra liftticket worden gekocht.Verdere afspraken moeten schriftelijk worden gemaakt. Mondelinge afspraken zijn niet geldig.

 12. JURISDICTIE
  Voor alle juridische geschillen in verband met of met betrekking tot (online) boekingen via de website van Bikepark Winterberg of ter plaatse, is uitsluitend Duits recht van toepassing en zijn uitsluitend de nationale rechtbanken in Duitsland bevoegd.
  Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.


Door te reserveren in de online winkel of ter plaatse te reserveren, aanvaardt de klant de bovenstaande voorwaarden.

In en rond de Bikepark Winterberg

Onze partners

Jetzt Gutschein sichern und Action zu Weihnachten verschenken!

Noch auf der Suche für ein passendes Weihnachtsgeschenk? Darf es etwas spannender als das paar Socken oder das Parfum Set aus dem Drogeriemarkt sein? Wie wäre es mit einem actionreichen Tag im Bikepark Winterberg - klicke jetzt hier und sicher dir direkt einen Gutschein

Das solltest du nicht verpassen:

 • WE WANT YOU: WERDE TEIL DES TEAMS - hier klicken!
 • Gutscheine sichern und Freude verschenken - hier klicken!
 • Zum Newsletter anmelden und immer up-to-date sein - hier klicken!
 • Top-gewartetes Bike zum Spitzenpreis im Abverkauf sichern - hier klicken!
 • Entdecke die Bikecamps 2024 für alle von 10 bis 17 Jahren - hier klicken!

Naar de bonnenwinkel